Fagene

Fysik

Vi lever i en fysisk verden, og faget fysik er et middel til at forstå verden omkring os. Ved at beskæftige dig med fysik bliver du klogere på naturen og naturlovene, der kan beskrive og forklare denne. Du får også indsigt i hverdagens teknik, som ofte kræver en forståelse af emner indenfor fysik.

Fysik er det bredeste af de naturvidenskabelige fag. Fysik omfatter alt fra de mindste partikler som fx elektroner og kvarker til de største legemer som fx stjerner og galakser – og endda universet som helhed.

I fysik vil du udvikle din viden og begrebsforståelse gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimentelt arbejde. Du vil således møde undervisningsformer, der vil udfordre såvel dine praktiske og kreative som dine systematiske og analytiske evner.


Metoder i fysik

Inden for naturvidenskab skal du  kende til nogle forskellige metoder:

  - Den empirisk-induktive metode

  - Den hypotetiske-deduktive metode

  - Den abduktive metode

Inden for naturvidenskab er det også vigtigt, at du kender til betydningen af (og forskellen på) en række forskellige begreber:

  - Objektiv / subjektiv

  - Induktion / deduktion

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvalitative / kvantitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Variabelkontrol

  - Validitet / reliabilitet


Skriftlige genrer i fysik

Også de skriftlige genrer i fysik er præget af, at fysik er et naturvidenskabeligt fag. Nedenfor kan du finde skabeloner til og eksempler på skriftlige produkter i fysik.


Laboratoriejournal

Naturvidenskabelig rapport

Naturvidenskabelig poster

Særligt for fysik A