Kemi

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor du arbejder med grundstoffer/atomer og deres muligheder for at skabe forskellige typer af kemiske forbindelser. Du arbejder også med at udforske, beskrive og forklare disse kemiske forbindelsers opbygning og egenskaber.

I kemi udvikler du din viden og begrebsforståelse gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimentelt arbejde. Du møder således undervisningsformer, der udfordrer såvel dine praktiske og kreative som dine systematiske og analytiske evner.


Metoder i kemi

Inden for naturvidenskab skal du  kende til nogle forskellige metoder:

  - Den empirisk-induktive metode

  - Den hypotetiske-deduktive metode

  - Den abduktive metode

Inden for naturvidenskab er det også vigtigt, at du kender til betydningen af (og forskellen på) en række forskellige begreber:

  - Objektiv / subjektiv

  - Induktion / deduktion

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvalitative / kvantitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Variabelkontrol

  - Validitet / reliabilitet


Skriftlige genrer i kemi

Også de skriftlige genrer i kemi er præget af, at kemi er et naturvidenskabeligt fag. Nedenfor kan du finde skabeloner til og eksempler på skriftlige produkter i kemi.


Laboratoriejournal (luk)

- Om at skrive en laboratoriejournal

- Skabelon for laboratoriejournal (fra nv)

- Eksempel på en laboratoriejournal i kemi

Naturvidenskabelig rapport

Naturvidenskabelig poster

Særligt for kemi A

Fagene