Modellen er en bearbejdet version af Esben Nedenskov Petersens og Caroline Schaffalitzky de Mukadell (2014)

Fagene i verden

Videnskabsteori

FG´s videnskabsteoretiske model benytter du i dit arbejde med studieretningsprojekterne. Meningen er at sætte en proces i gang, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om din opgave.

Hvilke begrænsninger har din fremgangmåde?

En bestemt tilgang åbner muligheder, men vil samtidig sætte visse begrænsninger. Overvej hvad du ikke får med. Er der blinde punkter? Kan du forelå alternative tilgange, som kan give andre perspektiver på din opgave?

Det handler i en vis forstand om at spille djævlens advokat og stille kritiske spørgsmål til ens eget produkt. Der er tradition for kritisk tænkning indenfor de forskellige fag. Nedenfor finder du overskrifter, som måske kan åbne for diskussion.


- Manglende information

- Teoriladethed

- Gyldighed

- Metodebegrænsninger


MULIGHEDER


BEGRÆNSNINGER


TILGANG


PROBLEM

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)