Modellen er en bearbejdet version af Esben Nedenskov Petersens og Caroline Schaffalitzky de Mukadell (2014)

Fagene i verden

Videnskabsteori

FG´s videnskabsteoretiske model benytter du i dit arbejde med studieretningsprojekterne. Meningen er at sætte en proces i gang, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om din opgave.

Hvilke muligheder rummer din tilgang?

Her skal du argumentere for fordelene ved din valgte tilgang. Efterhånden som du begynder at undersøge dit emne nærmere, bliver du mere bevidst om, hvilke muligheder din tilgang giver i forhold til besvarelse af din opgaveformulering.

Det er vigtigt at du er opmærksom på hvilke teorier og dermed også fagmetoder, du har i spil. Hvad kan disse teorier og metoder?

På dette trin findes desuden eksempler på en række overordnede videnskabsteoretiske begreber. Nogle af dem kan med fordel inddrages i dine overvejelser.

MULIGHEDER


BEGRÆNSNINGER


TILGANG


PROBLEM

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Eksperimenter

Observationer

Interview & spørgeskema

Analyse af tekst, kilder o.lign.

Indhentning af teoretisk viden

Vurdering, begrebsanalyse, ...

Interview & spørgeskema

Analyse af tekst, kilder o.lign.

Induktion / deduktion

Kvalitativt / kvantitativt

...

Hermeneutik

Objektiv / subjektiv

Kausal / intentionel