Modellen er en bearbejdet version af Esben Nedenskov Petersens og Caroline Schaffalitzky de Mukadell (2014)

Fagene i verden

Videnskabsteori

FG´s videnskabsteoretiske model benytter du i dit arbejde med studieretningsprojekterne. Meningen er at sætte en proces i gang, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om din opgave.

Hvad er dit spørgsmål?

Den måde et spørgsmål er formuleret på sætter nogle muligheder og grænser for svar.  Hvis du selv udformer spørgsmål til din opgave, skal det være tydeligt for dig selv og andre, hvornår opgaven er besvaret. Det er også vigtigt, at du er konkret og stiller dig selv en overkommelig opgave. Her følger nogle gode råd, når du skal formulere dit spørgsmål:


- Spørgsmålet skal formuleres klart og entydigt, så der ikke er tvivl om, hvad der spørges om.

- Spørgsmålet skal præcist formuleret i forhold til, hvad det er, du har tænkt dig at undersøge.

- Spørgsmålet skal være formuleret sådan, at du kan nå at finde svar, inden forløbet er afsluttet.


MULIGHEDER


BEGRÆNSNINGER


TILGANG


PROBLEM

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)