Modellen er en bearbejdet version af Esben Nedenskov Petersens og Caroline Schaffalitzky de Mukadell (2014)

Videnskabsteori

FG´s videnskabsteoretiske model benytter du i dit arbejde med studieretningsprojekterne. Meningen er at sætte en proces i gang, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om din opgave.

Hvad er din tilgang?

Hvad forestiller du dig at bringe ind i opgaven i forhold til de valgte fag? Har du fundet nogle relevante tekster, undersøgelser, kilder, grafer eller andet? Uanset hvad, skal du inddrage relevant teori, og empiri. Alle fag kan bidrage med begge dele.

Klik på nedenstående model for at få uddybet nogle forskellige tilgangsmuligheder.Fagene i verden

Mulige tilgange

Empiriske tilgange

Teoretiske tilgange

Eksperimenter

Observationer

Interview & spørgeskema

Analyse af tekst, kilder o.lign.

Indhentning af teoretisk viden

Vurdering, begrebsanalyse, ...

Modellering

Udledning

...

...

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)


MULIGHEDER


BEGRÆNSNINGER


TILGANG


PROBLEM

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)