Lære sammen

Portfolio

Hvad er en portfolio?

En portfolio er en samling af produkter (fx skriftlige produkter fra et bestemt fag), som du har udvalgt og sammensat. Den viser dine skriftlige kompetencer og fremskridt inden for et eller flere områder i en bestemt periode.  Portfolien kan også indeholde refleksioner over selve udvælgelsen - fx: hvorfor du netop har valgt at medtage denne tekst? - og løbende selvevalueringer af dit mundtlige eller skriftlige arbejde - fx: hvad er dine styrker og svagheder? Hvad skal du tage fat på og hvordan?

I nogle fag (fx dansk, billedkunst og naturvidenskabeligt grundforløb) er det et krav, at du laver en portfolio, der kan dokumentere din faglige udvikling og dine refleksioner over den. I naturvidenskabeligt grundforløb danner din portfolio udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Der skelnes normalt mellem arbejdsportfolio og præsentationsportfolio.

Studieportfolio

På FG har du som STX-elev en studieportfolio. Den bruges til en løbende opsamling og evaluering af din faglige og studiemæssige udvikling. Din studieportfolio ligger i Google-Drev og omfatter to obligatoriske dokumenter:


     - Opsamlinger på samtaler med studievejleder og teamlærer

     - Opsamlinger og evalueringer på større opgaver og projekter


Udover de obligatoriske portfoliodokumenter, kan der også være dokumenter eller produkter, der dokumenterer eller beskriver din faglige udvikling og dine refleksioner over denne i fagene.

Arbejdsportfolio

En arbejdsportfolio indeholder typisk alle produkter (fx alt skriftligt arbejde) fra et bestemt fag i en periode samt de forskellige refleksioner og selvevalueringer, du har lavet undervejs.

Præsentationsportfolio

En præsentationsportfolio består af udvalgte produkter, dine refleksioner og selvevalueringer i forhold til disse samt en begrundelse for dit valg af netop disse produkter. Den kan bruges som en opsamling frem mod en standpunktskarakter til at dokumentere og reflektere over dine (skriftlige) kompetencer og din udvikling set i forhold til de mål, karakteren baseres på. Den bruges fx i forbindelse med dit oplæg til nv-prøven.