SP 1

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

At studere

Digital dannelse

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Noter

Faglig læsning

Evaluering

Projektarbejde

Respons

Vejledning

Elev-/lærerroller

Portfolio

Kommunikation

Argumentation

Fremlæggelse

Afsnit & struktur

Udforskende skrivning

(placeholder)

Opgaver

Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

STX-METRO FG

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

SP 1

   - Til eleverne

   - Til lærerne

Luk

Fagligt samspil

Disponering

Opg.- & problem-

formulering

Faser i arbejds-

processen

Redigering & layout

Informations-

søgning

Henvisninger &

litteraturliste

(placeholder)

Samskrivning

Resume

Grammatik & sproglig stil

SRO-årsprøve

SP 3

DHO-årsprøve

SP 2

Skrivekursus

dansk 1

SP 4

SP 5

SRP

Skrivekursus

dansk 2

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Videnskabsteori

Undersøge & stille spørgsmål

Fagene i verden

Fagenes identitet

Global

dannelse

Kulturmøder

Innovation

Proces-

forståelse

Præsentation

& vurdering

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Elevteam

Talepapir