(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

At studere

Digital dannelse

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Noter

Faglig læsning

Evaluering

Fagligt samspil

Samskrivning

Projektarbejde

Respons

Vejledning

Elev-/lærerroller

Portfolio

Kommunikation

Argumentation

Fremlæggelse

Afsnit & struktur

Udforskende skrivning

Grammatik & sproglig stil

Disponering

Opg.- & problem-

formulering

Faser i arbejds-

processen

Resume

Redigering & layout

(placeholder)

Opgaver

Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

STX-METRO FG

Informations-

søgning

(placeholder)

Henvisninger &

litteraturliste

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

SP 1

SRO-årsprøve

DHO-årsprøve

SP 2

Skrivekursus

dansk 1

SP 5

SRP

Skrivekursus

dansk 2

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

SRP

   - Til eleverne

   - Til lærerne

Luk

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Videnskabsteori

Undersøge & stille spørgsmål

Fagene i verden

Fagenes identitet

(placeholder)

Global

dannelse

Kulturmøder

Innovation

Proces-

forståelse

Præsentation

& vurdering

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

SP 4

(placeholder)

SP 3

(placeholder)
(placeholder)

Elevteam

Talepapir