Fagene i verden

Kulturmøder (Dette stof er ikke aktivt)


Hvad er kultur?

Kultur er ikke noget iboende i det enkelte menneske – men noget der skabes mellem mennesker. Du møder dagligt forskellige kulturer på gymnasiet, i dit hjem og i dit fritidsliv. I løbet af din gymnasietid møder du også andre mere fremmedartede kulturer – fx i forbindelse med studierejsen.

På FG arbejder vi med kulturbegrebet ud fra en forståelse af, at kultur er noget, man gør. Det er nemlig gennem det, man gør, at man udtrykker, hvordan man organiserer, fortolker og forstår verden.

Kultur er også en kategorisering af bestemte gruppers handlinger. Inden for hver kategori er der mere eller mindre udtalt enighed om, hvad der er en passende handling i forskellige situationer. Kultur spiller således sammen med folks handlen og man kan derfor blive klogere på kulturer ved at studere folks handlemåder.


Praksisanalyse

Praksisanalyse er en metode til at studere kulturer gennem analyse af folks handlen. Når du arbejder med praksisanalyse øger du opmærksomheden på, hvad folk gør, og analyserer dig derfra frem til, hvad disse handlinger udtrykker om den studerede kultur.

I arbejdet med praksisanalyse af fremmede kulturer er selvforståelse et nødvendigt udgangspunkt. Derfor er det en god idé at øve sig på praksisanalysen ved at studere forskellige kulturer i nærmiljøet – fx:

- Hvordan er man en god handlende i kantinen?

Man studerer i første omgang hvad der er 'god skik' og analyser sig frem til, hvad dette fortæller om kulturen på gymnasiet. Efterfølgende kan man fx studere, hvad der sker, hvis en person afviger fra normen. Er der forskel på om det er en elev eller en lærer? Hvad fortæller dette i givet fald om skolekultur og/eller samfund?

Du vil også møde praksisanalyse i forbindelse med studierejsen. Her er målet at have fokus på, hvad man gør i andre kulturer, således at man undersøger praksisser i en given kultur, for at analyserer sig frem til viden om denne. Eksempler på undersøgelser kan fx være:

- Hvordan er man en god elev i Indien?

- Hvilke normer er der, når man spiser på restaurant i Italien?

Den viden du opnår ud fra dine analyser, kan du så efterfølgende perspektiveres til den kultur, du selv er en del af.