Lære sammen

Digital dannelse (siden ikke aktiv)

Kompetent brug af internettet indebærer, at du kan arbejde og lære sammen med andre - med andre ord at du har deltagelseskompetence, hvilket betyder, at


Du kan indgå i digitalt baserede netværk og dele materiale med andre.


Konkret betyder dette, at du kan:

     - Anvende fællesdokumenter i Google Drev

     - Anvende Google Drev til deling af filer

     - Opbygge en overskuelig struktur i egne og fælles drev

     - Vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt af bruge værktøjerne ovenfor


Alt dette kommer du til at arbejde med løbende gennem din gymnasietid.Digital dannelse er en aktuel og vigtig del af din almene dannelse og det at være studerende, der betyder, at du ved hjælp af IT-værktøjer er i stand til kompetent og kritisk at begå dig i en digitaliseret verden, og at du er bevidst om hensigtsmæssig brug af IT i en undervisnings- og læringssammenhæng.

Centrale elementer i den digitale dannelse er informations-, formidlings-, deltagelses- og refleksionskompetencer.