Lære sammen

Respons

Respons er fremadrettet evaluering. Formålet med respons er altid at hjælpe med at pege på ting, der kan forbedres og/eller videreudvikles. Du skal både kunne give og modtage respons.

I forbindelse med skrivning findes respons i to overordnede varianter:Respons er noget, der skal læres

Det er helt centralt, at du bliver god til at modtage og anvende respons – men også til at give respons til andre. Det kræver træning, men samtidig får du også mulighed for at se, hvordan andre har løst opgaven. Når responsen er fra elev til elev, kaldes det i gymnasiet for peer-respons.

Læs mere om de forskellige roller i responsen ved at følge linksene til højre.


Hvordan foregår respons?

Respons kan foregå både i forbindelse med undervisning og vejledning. Når der er tale om peer-respons, er det vigtigt, at det de første gange foregår under trygge rammer, og at I følger reglerne.

En måde at lære peer-responsen er at anvende tekstfeedbackspillet, hvor rammerne er et brætspil, med forskellige regler, der skal overholdes. På FG har vi 20 sæt at tekstfeedbackspillet, der kan lånes/bestilles hos uddannelseslederne i administrationen.

En anden måde at arbejde med peer-respons er at anvende programmet peer-grade, hvor din lærer kan oprette en række spørgsmål , som du og dine kammerater kan kommentere hinandens opgaver ud fra.

Respons i skriveprocessen

Fx i forbindelse med et indledende skrivearbejde, en redigering eller en genaflevering

Respons på færdigt produkt

Hvor du kan få anvisninger på, hvad du skal arbejde videre med i kommende skriftlige arbejder.