Lære sammen

Samskrivning

Samskrivning handler om at samarbejde om (dele af) en skriveproces. Det kan være en kort seance i en 'almindelig' undervisningstime, men det kan også være i arbejdet med en større skriftlig opgave. Samskrivning handler ikke kun om fælles tekstproduktion, men også om fælles før- og efterskrivning samt respons forskellige steder i skriveprocessen.

Når du og dine kammerater giver hinanden respons i en skriveproces hedder det peer-respons. Dette har du allerede arbejdet med under metrostoppet respons.

Når du skal arbejde med samskrivning, er det med det formål, at du skal gå i dialog om skrivningen med din gruppe. At diskutere indhold, genrer, faglige begreber ræsonnementer mv. er nemlig noget du lærer noget af...


Proces eller produkt — hvad er vigtigst?

Du må ikke lade produktet stjæle fokus fra dialogen i samskrivningsprocessen...

Når du skriver, er det altid med det formål, at du skal lære noget af det. Dette gør sig særligt gældende, når der er tale om samskrivning. Her er det skriveprocessen og dialogen omkring denne, der er i fokus. Der er naturligvis altid et produkt i spil, men det vigtigste er de erfaringer, du får ud af dialogen om udformningen af dette produkt.


Hvordan vil du komme til at arbejde med samskrivning?

Du vil i praksis opleve samskrivning inden for (mindst) 2 kategorier:

1. Samskrivning rettet mod skrivning af opgaver (luk)

Målet er her at kvalificere arbejdet med skrivning af opgaver.

Du vil typisk opleve, at dialogen her koncentrerer sig om førskrivning, respons og/eller evaluering.

Der er således ikke fokus på egentlig tekstproduktion, da teksterne her er så lange, at det vil tage alt for lang tid. Der kan dog være tale om tekstproduktion i forbindelse med mindre dele af opgaven.

2. Samskrivning rettet mod faglig tænkning, begrebsapparat mv.


Mest til underviserne

Der er på FG gennem flere år arbejdet med udviklingsprojekter om samskrivning. Ved at klikke på linksene til højre, får du adgang til de forskellige evalueringsrapporter samt til et dokument med inspiration, hvorfra du kan klikke dig videre til forskellige konkrete tilgange til samskrivningen.