Læse

Digital dannelse

Et helt centralt element i din digitale dannelse er evnen til at opsøge relevant information - med andre ord at du har informationskompetence, hvilket betyder, at


Du kan søge informationer og materialer på nettet, vurdere

informationerne samt udvælge og bearbejde informationerne


Konkret betyder dette, at du kan:

     - Anvende forskellige søgeværktøjer og databaser knyttet til fagene

     - Vurdere søgeværktøjernes konkrete anvendelighed

     - Anvende de indledende søgeresultater aktivt i den fortsatte informationssøgning

     - Vurdere informationernes kvalitet

     - Bearbejde informationerne i forhold til den givne opgave / det givne problem


Se eventuelt stoppet om informationssøgningDigital dannelse er en aktuel og vigtig del af din almene dannelse og det at være studerende, der betyder, at du ved hjælp af IT-værktøjer er i stand til kompetent og kritisk at begå dig i en digitaliseret verden, og at du er bevidst om hensigtsmæssig brug af IT i en undervisnings- og læringssammenhæng.

Centrale elementer i den digitale dannelse er informations-, formidlings-, deltagelses- og refleksionskompetencer.