Skrive

Præsentere

Digital dannelse (siden ikke aktiv)

Når du anvender digitale medier til skriftlig og mundtlig formidling, skal du træffe nogle væsentlige valg - men andre ord skal du have digital formidlingskompetence, hvilket betyder, at


Du selvstændigt kan sammensætte indsamlet viden og videreformidle

denne i produktioner med forskellige digitale formater


Konkret betyder dette, at du kan:

     - Anvende Google Apps værktøjer, officepakken samt fagspecifikke programmer

     - Anvende værktøjer/apps til fremstilling af forskellige medieproduktioner (billede, lyd mv.)

     - Anvende værktøjernes forskellige virkemidler på en måde, der understøtter formidlingen

     - Træffe formmæssige valg med fornemmelse for kommunikationssituationen


Se eventuelt stoppet om fremlæggelse

Digital dannelse er en aktuel og vigtig del af din almene dannelse og det at være studerende, der betyder, at du ved hjælp af IT-værktøjer er i stand til kompetent og kritisk at begå dig i en digitaliseret verden, og at du er bevidst om hensigtsmæssig brug af IT i en undervisnings- og læringssammenhæng.

Centrale elementer i den digitale dannelse er informations-, formidlings-, deltagelses- og refleksionskompetencer.