Læse

Digital dannelse

Digital dannelse er en vigtig del af din almene dannelse og det at være studerende. At være digitalt dannet betyder, at du ved hjælp af digitale værktøjer er i stand til kompetent og kritisk at begå dig i en digitaliseret verden, og at du – både som privatperson og som studerende – er bevidst om hensigtsmæssig brug af IT og digitale hjælpemidler.


I løbet af din gymnasietid vil du gennemføre ni workshops i digital dannelse. Ud over at træne ovenstående fire digitale kompetencer vil de ni workshops også bidrage til, at du får en god teknologiforståelse. Du vil blive introduceret til basale dele af moderne teknologi, og vi skal diskutere etik og konsekvenser ved digitalisering af vores liv og arbejdsmarked. Du kan læse mere om de enkelte workshops her:Du kan finde en samlet oversigt over de otte workshops her...


WS 1


WS 7


WS 2


WS 8


WS 5


WS 3


WS 4


WS 6