SRO-årsprøve

SP 2

DHO-årsprøve

SP 1

Skrivekursus

dansk 1

SP 3

SP 4

SRP

Skrivekursus

dansk 2

(placeholder)
(placeholder)

At studere

Digital dannelse

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Noter

Faglig læsning

Videnskabsteori

begreber

Undersøge & stille spørgsmål

Evaluering

Fagligt samspil

Samskrivning

Projektarbejde

Feedback

Vejledning

Elev-/lærerroller

Portfolio

Argumentation

Fremlæggelse

Afsnit & struktur

Udforskende skrivning

Grammatik & sproglig stil

Opgavens dele

Opg.- & problem-

formulering

Faser i arbejds-

processen

Resume

Redigering & layout

(placeholder)

Talepapir

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Opgaver

Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

Fagene i verden

STX-METRO FG

Informations-

søgning

Fagenes identitet

Henvisninger &

litteraturliste

(placeholder)

Global

dannelse

Innovation

Proces-

forståelse

Præsentation

& vurdering

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Elevteam

Afsender & modtager

(placeholder)

SUS (elevsamtaler)

(placeholder)

Karrierelæring

Videnskabsteori

proces

(placeholder)
(placeholder)

Plagiat