Dansk

Dansk er et humanistisk fag, hvor du undersøger og producerer dansksprogede tekster.

Ordet 'tekster' dækker i danskfaget over alle typer af menneskelig kommunikation, hvilket vil sige, at du kan komme til at undersøge meget forskelligt materiale, fx noveller, digte, film, hjemmesider, kommentartråde, aviser, billeder mv. Samtidig er der stor historisk spredning i teksterne, så du kommer til at beskæftige dig både med det velkendte og det tilsyneladende fremmedartede. Målet er på den ene side, at du i mødet med teksterne får et bredere perspektiv på verden og dig selv. På den anden side er det et centralt mål, at du i undersøgelsen af tekster bliver bedre til at gennemskue, hvorfor og hvordan den enkelte tekst virker.

Produktionen af tekster har et dobbelt formål: Dels skal du bliver bedre til at formidle præcist, nuanceret og uden fejl – både skriftligt og mundtligt. Dels giver det dig et skarpere blik for andres brug af sprog, at du selv arbejder kreativt med sprog. Det er med andre ord ikke alt, du producerer i dansktimerne, der peger direkte i retning mod en skriftlig eksamen.

At danskfaget er humanistisk, vil sige, at det, du kommer til at arbejde med, er menneskeskabte produkter – men det betyder også noget for de konkrete metoder, du kommer til at bruge.


Metoder i dansk


Skriftlighed i dansk

Her kan du finde information om de tre opgavetyper, du kan vælge imellem til skriftlig eksamen i dansk på STX. Alle opgavetyper har det til fælles, at de handler om at skrive en artikel. Derfor står der først noget generelt om artiklen som genre, der gælder for alle tre opgavetyper:

Artiklen som genre

Analyserende artikel

Debatterende artikel

Reflekterende artikel


Du kan også lave andre former for skrivning end eksamensgenrerne i danskfaget. fx:

Kreativ skrivning (mangler)

Populærvidenskabelig formidling (mangler)

Fagene

Indenfor danskfaget arbejder vi med tre forskellige perspektiver, vi kan anlægge på tekster. Klik på illustrationen nedenfor, for at læse mere.

Man kan også se på danskfagets metoder på tværs af perspektiverne. Til dette kan du tage udgangspunkt i metodetrekanten. Klik på trekanten for at læse mere.