Engelsk

Engelsk er et humanistisk fag og et fremmedsprogsfag. Det centrale i faget er menneskets kultur, værdier og udtryksformer.

I engelsk beskæftiger du dig med det engelske sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold gennem et varieret udvalg af engelsksproget materiale.

Du træner engelsk i tale og skrift og får en teoretisk viden om fagets stofområder – primært gennem tekstanalytiske redskaber indenfor sagprosa og fiktion. På A-niveau er særligt genrekendskab og -refleksion vigtigt.


Progressionsplan for engelsk


Metoder i engelsk

Fagets primære metode er tekstanalysen, der først og fremmest skelner mellem fiktion og sagprosa (non-fiktion). "Tekster" skal her forstås meget bredt som alle former for produkter, der er udarbejdet af autentiske afsendere. Forskellige typer af tekster lægger op til forskellige analytiske redskaber i form af begreber eller modeller. Typisk kan nævnes argumentationsanalysen, der anvendes på holdningsprægede sagprosatekster, eller den klassiske litterære analyse, der ofte kan "drejes" i retning af fx ideologikritik, feminisme eller nykritik. Endelig bør du altid være opmærksom på de rent sproglige elementer i teksten – fx ordforråd, sætningsopbygning, stilleje og andre relevante betragtninger.


Skriftlighed i engelsk

I engelsk spiller skriftligheden tæt sammen med den mundtlige dimension af faget, og begge steder lægges op til anvendelsen af analytiske og sproglige færdigheder.

På A-niveau findes én primær skriftlig genre (an analytical essay), mens B-niveau benytter sig af en række forskellige genrer. Fælles for begge niveauer stilles krav til sproglige færdigheder og sprogbeskrivelse.

Du kan se eksempler på anvendelsen af de forskellige genrer her:

- An analytical essay


Engelskfaget i SRP

Hvis du vælger engelsk til din SRP, skal du gøre det, fordi mennesket og den engelsktalende del af verden er i centrum for din opgave. Di skal i givet fald kunne begrunde dit valg af fag, metoder og materialer ud fra den videnskabsteoretiske model. Dette gælder både for A- og B-niveau.Fagene