Filosofi

Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation.

Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter –  på tværs af de faglige og videnskabelige grænser.


Metoder i filosofi

Filosofi har ikke en bestemt metode men spørger hvad metode er. Derfor er filosofi i forhold til metode en slags "meta-fag".

I praksis vil du læse tekster af filosoffer, begrebsafklare, diskutere, argumentere og aktualisere med nutidige cases. Det kunne fx være spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, hvis en selvkørende bil kører en person ned. Hertil kommer spørgsmålet om hvilke filosofiske positioner, der kan bringes i spil i diskussionen.

Hvis du inddrager filosofi i din SRP, skal du være opmærksom på, at det er filosofiens væsen at arbejde på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere over mulige svar og argumenter. Dermed kan du kombinere filosofi med alle andre fag.


Skriftlighed i filosofi

Der er i faget en mindre grad af skriftlige øvelser, der understøtter arbejdet med mundtligheden i faget.
Fagene