Fransk

Fransk er et fag, som har fokus på viden og kundskab, sproglige færdigheder og kultur, hvor der også fokuseres på tilegnelsen af interkulturelle kommunikative kompetencer. I faget arbejdes med det franske sprog som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområder er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransktalende lande.

Undervisningen i fransk orienterer sig mod forskellige emner, der i sidste ende fungerer som pensum til eksamen. Eksempler på emner kunne være immigration, forstæder, Nordafrika, kærlighed, venskab, Québec mv.


Progressionsplan for fransk


Metoder i fransk

Fransk i gymnasiet er ikke som sådan et metodefag. Faget hviler på et fundament af nogle grundlæggende sprogfærdigheder, som du løbende skal træne:

- Lytteforståelse

- Samtalefærdighed

- Læseforståelse

- Mundtlig redegørelse

- Skrivefærdighed

Grammatik og gloselæring er også en vigtig del af den daglige undervisning.

Hvis du vælger at inddrage fransk i din SRP skal du inddrage fransksproget materiale. Du bør også være opmærksom på, at fransk er et humanistisk fag, og derfor kan du i fransk bruge samme analysemetoder som fx i danskfaget og/eller engelskfaget.


Skriftlighed i fransk

Den skriftlige del af franskfaget orienterer sig mod den skriftlige eksamen men er samtidig med til at støtte din læring af mundtlig fransk.

Den skriftlige eksamen består af to delprøver:

Fagene

Delprøve 1 går ud på, at du skal læse en tekst, hvortil der er stillet 14 forskellige opgaver, der skal besvares. Der er 1 time til denne delprøve, og den er helt uden hjælpemidler.

Du kender opgavetyperne fra undervisningen: Indsætningsøvelser, billedbeskrivelser, multiple-choice mv.

I delprøve 2 skal du skrive en tekst på ca. 300 ord, der knytter sig til den tekst, du har arbejdet med i delprøve 1. Til delprøve 2 må du benytte alle hjælpemidler inkl. online ordbøger. Der er 3 timer til denne delprøve. Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at anvende interaktive programmer som Google Translate, verbebøjere, leksika mv.