Religion

Faget religion tager udgangspunkt i verdensreligionerne og beskæftiger sig på videnskabelig baggrund med religionernes oprindelse, væsentlige historiske begivenheder samt aspekter af deres nutidige udvikling. Særligt religionernes rolle for europæisk og dansk virkningshistorie behandles, hvorfor forståelsen af kristendommen er central. Ligeledes behandles islam og væsentlige sider af en tredje religion. Da religionernes virkningshistorie også har sat sig spor i kunst, kultur, etik og religionskritik, indgår disse områder også i faget.

Religion kan anskues fra to vinkler:

- Indefra, med fokus på hvordan tilhængerne praktiserer religionen og forstår de religiøse tekster.

- Udefra, med fokus på at forstå og beskrive religionen og dens tilhængere.

Undervisningen tager primært udgangspunkt i læsning og analyse af såvel indefra som udefra tekster, men i undervisningen anlægges altid en udefra vinkel på begge typer af tekster.


Progressionsplan for religion


Metoder i religion

Faget er tilknyttet både det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet og af og til arbejdes der også inden for den naturvidenskabelige fakultet. Religion er et fag, der henter sine teoridannelser fra alle tre fakulteter.

Her beskrives fem grundlæggende metodiske tilgange, som har fokus på hver deres side af menneskers religiøse liv:I den øverste figur til venstre kan man se, hvilket fakultet de forskellige teorier hører til.

I den nederste figur til venstre kan man se, hvilke forskellige begreber og teorier, der findes inden for de tre fakulteter.

Du kan læse mere om de forskellige metoder, teorier og begreber i følgende to bøger, der kan lånes i videnscentret eller findes som i-bog:

- Lykke-Kjeldsen, Carsten m.fl. Begrebsnøglen til religion C – teori og metoder. Systime, 2017

- Motzfeldt, Dorte Thelander. Religion, teori – fænomenologi – metode. Systime


Du kan også finde en nærmere beskrivelse af nogle væsentlige metoder via følgende links:

- Tekstlæsning og begrebsanalyse

- Argumentationsanalyse og retorik

- Ritualanalyse

- Strukturalistisk metode

- Fænomenologi

- Religionssociologisk metode


Skriftlighed i religion

Skriftlighed indgår som en naturlig del af den daglige undervisning i forhold til at tilegne sig og anvende de mange nye faglige begreber, der introduceres i faget.

Fagene

Religionernes fællestræk

Religionsfænomenologi

Religionssociologi

Religionens funktion for enkeltpersoner, for gruppen og i samfundet samt organisering af religiøse grupper

Religion og den menneskelige psyke og hjernens betydning for religiøsitet

Religionspsykolgi

Forståelsen af religion ved hjælp af filosofien

Religionsfilosofi

Undersøgelse af historiske fakta bag religioners udvikling

Historisk-kritisk metode