Religion

Faget religion tager udgangspunkt i verdensreligionerne og beskæftiger sig med religionernes oprindelse, væsentlige historiske begivenheder samt aspekter af deres nutidige udvikling. Særligt religionernes rolle for europæisk og dansk virkningshistorie behandles, hvorfor forståelsen af kristendommen er central. Ligeledes behandles islam og væsentlige sider af en tredje monoteistisk religion. Da religionernes virkningshistorie også har sat sig spor i kunst, kultur, etik og religionskritik, indgår disse områder også i faget.

Religion kan anskues fra to vinkler:

- Indefra, med fokus på hvordan tilhængerne praktiserer religionen og forstår de religiøse tekster.

- Udefra, med fokus på at forstå og beskrive religionen og dens tilhængere.

Undervisningen tager primært udgangspunkt i læsning og analyse af såvel indefra som udefra tekster, men i undervisningen anlægges altid en udefra vinkel på begge typer af tekster.


Metoder i religion

Faget er tilknyttet både det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet. Derfor anvendes såvel humanistiske som samfundsfaglige metoder såsom tekstlæsning, begrebsanalyse, feltarbejde og interviews.

Du kan finde en nærmere beskrivelse af nogle væsentlige metoder via følgende links:

- Tekstlæsning og begrebsanalyse

- Argumentationsanalyse og retorik

- Ritualanalyse

- Strukturalistisk metode

- Fænomenologi

- Religionssociologisk metode


Skriftlighed i religion

Skriftlighed indgår som en naturlig del af den daglige undervisning i forhold til at tilegne sig og anvende de mange nye faglige begreber, der introduceres i faget.

Fagene