Spansk

Spansk er et fag, som har fokus på viden og kundskab, sproglige færdigheder og kultur, hvor der også fokuseres på tilegnelsen af interkulturelle kommunikative kompetencer. I faget arbejdes med det spanske sprog som alment kommunikationsmiddel og som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområder er sprog, kultur, historie og samfundsforhold – så udover at arbejde med et nyt sprog, tilegner du dig også viden om de spansktalende landes kultur og historie.

Undervisningen orienterer sig mod forskellige emner, som i sidste ende fungerer som pensum til eksamen. Der er et væld af emner, man kan beskæftige sig med. Eksempler kunne være den illegale indvandring fra Mexico til USA, bander og narkokarteller i Mellemamerika eller bare det at være ung i Spanien.


Progressionsplan for spansk


Metoder i spansk

Spansk i gymnasiet er ikke som sådan et metodefag. Faget hviler på et fundament af nogle grundlæggende sprogfærdigheder, som du løbende skal træne:

- Lytteforståelse

- Samtalefærdighed

- Læseforståelse

- Mundtlig redegørelse

- Skrivefærdighed

Grammatik og gloselæring er også en vigtig del af den daglige undervisning.

Hvis du vælger at inddrage spansk i din SRP skal du inddrage spansksproget materialet. Du bør også være opmærksom på, at spansk er et humanistisk fag, og derfor kan du i spansk bruge samme analysemetoder som fx i danskfaget og/eller engelskfaget.


Skriftlighed i spansk

Den skriftlige del af spanskfaget er meget konkret og omdrejningspunktet er ønsket om en relativt fri udtryksfærdighed. Den frie udtryksfærdighed bygges gradvist op – i begyndelsen fx ved at arbejde med skrivning postkort, e-mails, beskeder eller korte resumeer af læste tekster. Senere arbejdes også med grammatiske øvelser, oversættelser, længere resumeer, billedbeskrivelser, kreative øvelser mv.

En vigtig del af skriftlig spansk, er at arbejde med at forenkle typiske danske vendinger – fx fra "det, jeg mener, er, at..." til "jeg mener, at..." og fra "det var en rød bil, jeg troede, han ville have" til "jeg troede, han ville have en rød bil".

Generelt trænes der målrettet frem mod den skriftlige eksamen, der består af to delprøver:

Fagene

Delprøve 1 går ud på, at du skal læse en tekst, hvortil der er stillet 14 forskellige opgaver, der skal besvares. Der er 1 time til denne delprøve.

Delprøve 2 er en skriftlig disciplin med konkrete retningslinjer for besvarelsen. Det er kendetegnende for delprøve 2, at den lægger op til en relativt fri udtryksform. Der er 2 timer til denne delprøve.