Design og arkitektur

Faget design og arkitektur beskæftiger sig med alt det, der er menneskeskabt. Det kan være ting mennesket formgiver for at gøre livet lettere og/eller sjovere, for at beskytte sig eller ligefrem for at overleve.

I praksis arbejdes inden for tre hovedområder: Kommunikationsdesign, produktdesign samt arkitektur og byplanlægning. I kommunikationsdesign arbejdes konkret med fx plakater, reklamer eller webdesign, mens der i produktdesign fx kan arbejdes med belysning, møbler, redskaber eller beklædning. Inden for arkitektur og byplanlægning kan der arbejdes på mange forskellige planer – fx helt fra små huse til større byplanlægningsprojekter som FredericiaC.

I faget design og arkitektur arbejder du sideløbende med teori, praktiske projekter og historisk udvikling. Du oplever også at arbejde både kreativt og innovativt.


Metoder i design og arkitekturSkriftlighed i design og arkitektur

I design og arkitektur skal du lære at udarbejde en præsentation.

For en nærmere beskrivelse af, hvad en præsentation er: klik her.


Fagene