Dramatik

Drama er et humanistisk kreativt fag, hvor kernen er at skabe teater og forstå teater vha. teori og analyse. Du arbejder med at udvikle din forståelse for teater ved dels at lave fysiske øvelser og improvisationer, dels at arbejde med forskellige skuespilteknikker samt analyse af manuskripter og forestillinger. Du udvikler også din forståelse for teater ved at lære noget om den kulturelle/historiske kontekst, og sætte forskellige teaterhistoriske perioder i forhold til hinanden og i forhold til teatret i dag.


Progressionsplan for dramatik


Metode

I drama arbejder vi parallelt i to spor:

- Praktisk eksperimenterende

- Teoretisk og analytisk

I den praktisk eksperimenterende del laver vi forskellige øvelser på gulv, som vi efterfølgende analyserer og sætter i relation til teorier og teaterhistorie. Målet er, at du til eksamen kan reflektere over egen praksis.


Skriftlighed

Der er ingen skriftlig eksamen i dramatik. Dramatik er derfor hovedsageligt et mundtligt fag, men skriftlighed støtter op om analysen. Målet er, at du til den mundtlige eksamen kan skabe din egen forestilling og forstå den ved at sætte den ind i en teoretisk sammenhæng. I dramatik på C-niveau består skriftligheden derfor af små skriveøvelser og forestillingsanalyser, der skærper den analytiske færdighed. Desuden skal du til eksamen lave en minirapport om din forestilling (link) samt udarbejde en skriftlig digital præsentation, som støtter det mundtlige oplæg.


På B-niveau øges skriftligheden ved også at indbefatte:

- Dramaturgisk tekstanalyse af manuskripter

- Forestillingsanalyse af sete forestillinger

- Realisationsanalyse på baggrund af egne ideer eller manuskripter

- Rapportskrivning om egne iscenesættelserFagene