Biologi

Biologi er læren om de levende organismer og deres samspil med det omgivende miljø. I faget arbejdes med biologiske systemer på alle niveauer; fra molekylært niveau og celleniveau til individ, population og hele økonomer.

Biologisk viden anvendes inden forsundhedsvidenskab, bioteknologisk produktion og miljøbeskyttelse. Viden om fysiologi anvendes til fx diagnosticering af sygdomme, viden om hormoner anvendes indenfor bioteknologisk produktion af fx insulin mens viden om økologi anvendes inden for miljøbeskyttelse af fx havet.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor du udfører eksperimenter i laboratoriet og tager på feltarbejde i naturen. Faget udvikler sig i takt med den biologiske og bioteknologiske forskning, og i gymnasiet skal du derfor også arbejde med bioetiske problemstillinger.


Progressionsplan for biologi


Metoder i biologi

Inden for naturvidenskab skal du  kende til nogle forskellige metoder:

  - Den empirisk-induktive metode

  - Den hypotetiske-deduktive metode

  - Den abduktive metode

Inden for naturvidenskab er det også vigtigt, at du kender til betydningen af (og forskellen på) en række forskellige begreber:

  - Objektiv / subjektiv

  - Induktion / deduktion

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvalitative / kvantitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Hypoteser

  - Variable og variabelkontrol

  - Validitet / reliabilitet


Skriftlige genrer i biologi

Også de skriftlige genrer i biologi er præget af, at biologi er et naturvidenskabeligt fag. Nedenfor kan du finde skabeloner til og eksempler på skriftlige produkter i biologi.


Laboratoriejournal

Naturvidenskabelig rapport

Naturvidenskabelig poster


Fagene