Bioteknologi

Bioteknologi kendetegnet ved teknologisk udnyttelse af biologiske systemer.

Bioteknologi er anvendelsesorienteret fag og arbejder overordnet med, hvordan bioteknologi kan bruges i hverdagen og i industrien. I bioteknologi arbejdes der bl.a. med at forbedre traditionel produktion og forarbejdning af fødevarer - fx anvendes enzymer og mælkesyrekulturer i fremstillingen af mælkeprodukter som ost og yoghurt, og enzymer anvendes til klaring af juice.

I dag strækker bioteknologi sig over flere forskningsområder - det naturvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige og det tekniske. Det har stor betydning for fx udvikling af medicin, bæredygtig kemisk produktion og løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Et eksempel herpå er udviklingen af enzymer til fremstillingen af bioethanol.

Bioteknologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor arbejde i laboratoriet er i fokus, og du arbejder både teoretisk og praktisk i forhold til lokale og globale forhold. Faget udvikler sig hele tiden og i gymnasiet skal du derfor også arbejde med etiske problemstillinger.


Progressionsplan for bioteknologi


Metoder i bioteknologi

Inden for naturvidenskab skal du  kende til nogle forskellige metoder:

  - Den empirisk-induktive metode

  - Den hypotetiske-deduktive metode

  - Den abduktive metode

Inden for naturvidenskab er det også vigtigt, at du kender til betydningen af (og forskellen på) en række forskellige begreber:

  - Objektiv / subjektiv

  - Induktion / deduktion

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvalitative / kvantitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Hypoteser

  - Variable og variabelkontrol

  - Validitet / reliabilitet


Skriftlige genrer i bioteknologi

Også de skriftlige genrer i bioteknologi er præget af, at bioteknologi er et naturvidenskabeligt fag. Nedenfor kan du finde skabeloner til og eksempler på skriftlige produkter i bioteknologi.


Laboratoriejournal

Naturvidenskabelig rapport

Naturvidenskabelig poster


Fagene