Idræt

Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnår du bevægelsesglæde, viden og kundskaber om samt erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af færdigheder og inddragelse af teori sikres faglig dybde, og faget giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

På C-niveau er idræt hovedsageligt et praktisk fag – dog med elementer af teoretisk karakter i de enkelte forløb.

På B-niveau er fordelingen mellem praktisk og teoretisk idræt lige, hvorfor der forventes en bedre teoretisk forståelse.


Progressionsplan for idræt


Metoder i idræt

Idræt dækker som det eneste gymnasiale fag over alle tre fakulteter. Med dette forstås, at der i faget arbejdes med både samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og humanistiske metoder.

Idrætsfagets metoder i større opgaver og projekter


Skriftlighed i idræt

I alle klasser arbejdes med nogle bestemte skriftlige produkter:

- Træningsprojektet i 3g

- Drejebog

Fagene