Matematik

Matematik har afgørende betydning, når du skal kunne beskrive, forstå, behandle og kommunikere om mange forskellige sammenhænge - også fra andre fag. Når du arbejder med matematik på denne måde, vil du opdage, at mange sammenhænge grundlæggende opfører sig ensartet – der er fx ingen grænser for, hvor mange der kan beskrives med en lineær eller en eksponentiel vækstmodel. At arbejde med forskellige typer af matematiske modeller er en væsentlig del af matematikfaget i gymnasiet på såvel B- som A-niveau.

En anden væsentlig del af matematikfaget, er arbejdet med matematisk ræsonnement og opbygningen af matematiske teori med "sætninger" og beviser for disse. Dette gælder for alle niveauer men er særligt vigtigt på A-niveau.

En tredje væsentlig del af matematikfaget er "håndværk" og anvendelse af IT i forbindelse med problemløsning. Det er således vigtigt at kunne håndtere IT-hjælpemidler – men også at kunne håndtere forskellige beregninger og omskrivninger "i hånden".


Metoder i matematik

Når du arbejder med opbygningen af matematisk teori og fx skal forsøge af opstille "sætninger" og argumentere for disse, vil du bl.a. have brug for følgende:

- Den eksperimenterende induktive metode

- Den aksiomatisk deduktive metode

Når du skal arbejde med at anvende matematikken – fx for at blive klogere på forskellige omverdensfænomener, vil du bl.a. have brug for følgende:

- Hypotesetest

- Matematisk modellering

- Matematisk modellering (udvidet version)  


Matematik i SRP

Metoder og videnskab i, med og om matematik – et begrebsapparat til brug i forberedelsen til SRP med matematik.


Skriftlige genrer i matematik

Du vil opleve, skriftligheden fylder en hel del i matematikfaget. Du kommer til at arbejde skriftligt med både "almindelig" opgaveregning forskellige typer af skriftlige rapporter. Dette suppleres med forskellige elementer af skrivning i den daglige undervisning.

Herunder kan du læse mere om nogle af de genrer, du vil møde i matematikfaget:

- Om opgaveskrivning i matematik

- Eksempel på opgaveskrivning matematik

- Eksempel på opgaveskrivning matematik (II)

- Skabelon for problemorienteret projektrapport


Fagene