Naturgeografi

I naturgeografi, der er et naturvidenskabeligt fag, undersøger vi Jordens klimaforandringer, vulkaner og jordskælv, naturkatastrofer, rent drikkevand og mad til alle, palmeolie i dine fødevarer & fældning af regnskoven i Amazonas, istider i Danmark med isbjerge og gletschere i Frederidia, Fredericias by- og erhvervsudvikling mv. Det er emner, som er vigtige for vores fælles fremtid, når vi snakker om principper for bæredygtig udvikling for naturen samt menneskers sundhed og levevilkår her og nu og for kommende generationer.

For at finde bæredygtige løsninger, når mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter naturen, så skal vi vide noget om Jordens grundlæggende processer, naturforhold og menneskers livsvilkår. Derfor undersøger vi omverdenen med systematisk iagttagelse, undren og refleksion. Det sker udenfor i naturen på feltarbejde ved fx Trelde Næs og Østerstrand og ved at tage naturen med ind i laboratoriet, hvor vi undersøger den eksperimentelt i forsøg, skalamodelforsøg og med forskellige IT-værktøjer.


Metoder i naturgeografi

Den metodiske hjørnesten i naturgeografi er den naturhistoriske metode, som sammen med den abduktive metode ofte danner grundlaget for naturgeografiske studier. Disse to metoder kan imidlertid ikke stå alene, hvis målet er en forståelse af naturens historie (fortid, nutid og fremtid), og naturgeografi anvender lige som de andre naturvidenskabelige fag også:

  - Den empirisk-induktive metode

  - Den hypotetiske-deduktive metode


Skriftlighed i naturgeografi

De skriftlige genrer i naturgeografi er præget af, at naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag. I naturgeografi arbejder vi med følgende genrer:

Laboratoriejournal

- Om at skrive en laboratoriejournal

- Skabelon for laboratoriejournal

Feltjournal

- Skabelonen afhænger her af undersøgelsens formål (spørg din underviser)

Naturvidenskabelig rapport

- Om at skrive en naturvidenskabelig rapport

- Simpel skabelon for naturvidenskabelig rapport

- Udfoldet skabelon for naturvidenskabelig rapport

Naturvidenskabelig poster

- Om at skrive en naturvidenskabelig poster

- Indholdsskabelon for en naturvidenskabelig poster

Eksempler på naturvidenskabelige postere kan typisk ses i E-fløjen og i videncentret.

Fagene