Naturvidenskabeligt Grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) udgør som en del af grundforløbet en samlet introduktion til naturvidenskab i gymnasiet.

I NV arbejder du med naturvidenskabens tankegange og repræsentationsformer ud fra en eksperimentel og undersøgende tilgang, ligesom du vil stifte bekendtskab med naturvidenskabens muligheder og begrænsninger. At stifte bekendtskab med naturvidenskaberne vil gøre dig i stand til at foretage et mere kvalificeret valg af studieretning efter grundforløbet.


Mål for undervisningen i nv

Målene for undervisningen i nv fremgår af følgende dokument:

  - Faglige mål for naturvidenskabeligt grundforløb


I de faglige mål optræder en række nøgleord, der er nærmere forklaret her:

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvantitative data / kvalitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Variable og variabelkontrol

  - Hypoteser

  - Præsentation af måledata

  - Matematisk databehandling (Maple)

  


Skriftlige genrer

Undervejs i nv skal du bl.a. stifte bekendtskab med genrerne naturvidenskabelig journal og naturvidenskabelig rapport. Se mere via links til højre.

Du skal undervejs i forløbet lave en række skriftlige produkter (dine afleveringer i lectio). Til slut udvælger du to skriftlige produkter (eksperimenter), der samlet set dokumenterer dit arbejde med de faglige mål (se link ovenfor) for naturvidenskabeligt grundforløb.


Den mundtlige prøve

Nv afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven indledes med, at du selv på højst 5 minutter fremlægger de to valgte eksperimenter. Efterfølgende forløber prøven som en faglig samtale med dine lærere.

Det er naturligvis de faglige mål (se link ovenfor) der er grundlaget for bedømmelsen til prøven.

Karakteren for prøven tæller med på eksamensbeviset med vægten 0,25.


Fagene