Erhvervsøkonomi

I erhvervsøkonomi tager man udgangspunkt i virksomheden, idet virksomheden belyses ud fra forskellige vinkler.

Virksomheden anskues ud fra følgende forhold:


- Strategi: Hvad kan en virksomhed gøre for at klare sig bedst muligt i konkurrencen?

- Marketing: Hvad kan virksomheden gøre for at få solgt sine produkter?

- Økonomi: Hvordan klarer virksomheden sig økonomisk? (regnskab og regnskabsanalyse)

- Organisation og ledelse: Hvordan organiseres virksomheden mest effektivt? Hvad er god ledelse?


Du får desuden lov til selv at prøve med at være iværksætter ved at udarbejde et projekt med ide og forretningsmodel for start af egen virksomhed.

I faget arbejdes med cases, hvor ovenstående indhold belyses med eksempler ud fra konkrete virksomheder. Endvidere er der muligheder for udadrettede aktivitetet, både i form af virksomhedsbesøg og i forbindelse med ovenstående projekt om udarbejdelse af forretningsplan for start af egen virksomhed.


Metoder i erhvervsøkonomiSkriftlighed i erhvervsøkonomi

Der er kun mundtlig eksamen i faget, men der kan indbygges skriftlige produkter undervejs – specielt i forbindelse med projektet.Fagene