Psykologi

Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer. Psykologisk viden er baseret på forskning og teoridannelse inden for den moderne videnskabelige psykologi, som ofte er tværvidenskabelig.

Faget psykologi tager i gymnasiet udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, og i den daglige undervisning er det psykologiske teorier og begreber, der sammen med empiriske undersøgelser udgør fundamentet, ligesom der også løbende perspektiveres til anvendelse af psykologisk viden i praksis.


Progressionsplan for psykologi


Metoder i psykologi

Faget psykologi er forankret i både det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det humanistiske område. Dette tværfaglige afsæt afspejles i de metoder, der arbejdes med – både i den videnskabelige psykologi og i undervisningen i gymnasiet. I psykologi ligger empirien (viden fra cases, undersøgelser mv.) til grund for nye undersøgelser, der kan lede til ny teori.

De metoder, psykologien anvender, vælges i forhold til emnet for undersøgelsen. Nogle metoder er kvantitative (fx eksperiment, spørgeskemaundersøgelse eller psykologiske tests), mens andre er kvalitative (fx observation eller interview). Læs mere om metoder i psykologi ved at følge linket til højre.

Hvis psykologi indgår i din SRP eller i et af de forløb på den violette linjer, der leder frem mod SRP, skal du være særligt opmærksom på, om faget trækker på det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske område.


Skriftlighed i psykologi

Særligt i forbindelse med psykologi på B-niveau vil du stifte bekendtskab med nogle bestemte skriftlige genrer - fx:

- Synopsis

- Feltrapport

Du kan læse mere om feltundersøgelser ved at følge linket til højre.Fagene