Samfundsfag

Samfundsfag er i gymnasiet et fag, der omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget arbejder på et empirisk og teoretisk grundlag med forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter, der – nationalt, regionalt og globalt – påvirker samfundsudviklingen.


Progressionsplan for samfundsfag


Metoder i samfundsfag

I samfundsfag består empirien af kvalitative og kvantitative data om det foranderlige samfund – sociologisk, økonomisk og/eller politisk. De samfundsvidenskabelig teorier består af generaliseringer, dvs. genkendelse og opstilling af tendenser, mønster og sammenhænge i den samfundsmæssige udvikling.

De samfundsvidenskabelige fags metoder består generelt af kvalitative, kvantitative og komparative metoder. De kvalitative metoder knytter sig til interviews og observationer, mens de kvantitative knytter sig til statistiske og beskrivende undersøgelser. Komparativ metode består i at sammenligne samfundsforhold ud fra begreber.


Skriftlighed i samfundsfag

I forbindelse med mundtlig eksamen på B- og A-niveau, skal du udarbejde en synopsis. For nærmere information om, hvordan du skriver en synopsis: klik her.

Til skriftlig eksamen på A-niveau skal du kende til betydningen af en række faglige spørgeord. Klik på ordene i boksene for nærmere beskrivelser.
Fagene

Små spørgeord (delopgave 1)

Hvad kan der udledes?

Opstil hypotese

Store spørgeord (delopgave 2)

Undersøg

Sammenlign

Diskutér

Skriv et notat