Fagene i verden

Digital dannelse (siden ikke aktiv)


Du skal i løbet af din gymnasietid blive bedre til at reflektere over hvordan du bruger digitale medier - med andre ord skal du have digital refleksionskompetence, hvilket betyder, at


Du kan være bevidst, kritisk og reflekterende i forhold til digitale medier:

Hvad kan de bruges til, og hvornår er det hensigtsmæssigt at bruge dem?


Konkret betyder dette, at du kan:

     - Agere sikkert og ansvarligt på internettet

     - Være bevidst om reglerne for plagiat/afskrift

     - Anvende reglerne for digitale kildeangivelser og henvisninger

     - Opretholde en god tone i kommunikationen på internettet

     - Reflektere over eget mediebrug i forskellige situationer

     - Forholde dig kritisk til den digitale informationsstrøm


Alt dette kommer du til at arbejde med løbende gennem din gymnasietid.
Digital dannelse er en aktuel og vigtig del af din almene dannelse og det at være studerende, der betyder, at du ved hjælp af IT-værktøjer er i stand til kompetent og kritisk at begå dig i en digitaliseret verden, og at du er bevidst om hensigtsmæssig brug af IT i en undervisnings- og læringssammenhæng.

Centrale elementer i den digitale dannelse er informations-, formidlings-, deltagelses- og refleksionskompetencer.