Fagene i verden

Fagenes identitetFagenes hovedområder

Selvom fagene er forskellige, er der også fag, der i indhold og metoder minder om hinanden. Fagene kan derfor inddeles i tre forskellige hovedområder.


Naturvidenskabelige fag

Humanistiske fag

Samfundsvidenskabelige fagHvad er fag?

Fag er måder at kategorisere verden på. Både i grundskolen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser tilegner vi os fagene som en slags briller, vi kan se og forstå verden igennem. Når vi i fagene undersøger verden, og alt hvad der er i den, gør vi det for at få (mere) viden. Fagenes 'briller' giver forskellige typer af viden - fagene har altså på den måde hver deres identitet.

Hvorfor fag?

De faglige 'briller' består af fagenes metoder og den faglige viden, der (hen ad vejen) er frembragt i de enkelte fag. De fleste fag i gymnasiet er konstrueret ud fra universitetsfag men tilpasset et niveau, der bygger videre på grundskolens fag. De mange fag og metoder du møder i gymnasiet sikrer dig mulighed formen bred almendannelse.

Fagene fortæller ikke alt

De enkelte fag giver os kun mulighed for at se nogle dele af verden - ikke alt. På den måde er fag også skyklapper. Som et supplement til de enkelte fag vil du derfor undervejs på FG opleve en række faglige samspil, der giver mulighed for at undersøge verden fra flere supplerende vinkler.

De enkelte fags identitet og metoder er uddybet via faglinks til højre i metroen.