Fagene i verden

Global dannelse

Dannelse handler om at forholde sig reflekterende og ansvarligt til sin omverden – herunder at være bevidst om de blinde vinkler, uhensigtsmæssigheder og ensidigheder, som enhver livsstil medfører.

I en global verden med konstante forandringer er handlekraft, evnen til at skabe relationer, forståelse for forskellige kulturelle normer og evnen til at bringe sin faglighed i spil i forhold til globale udfordringer vigtige egenskaber. På FG arbejder vi med den globale dannelse ud fra oversigten nedenfor (klik på billedet for at forstørre).Links til globaldannende aktiviter

- Praksisanalyse

- Mød en kammerats sprog

- Det beskrivende og det dynamiske kulturbegreb

- Religion og kulturmøder

- Analyse af kulturmøder

- Studieturs- og udvekslingsprogrammer