Fagene i verden

Global dannelse

Dannelse handler om at forholde sig reflekterende og ansvarligt til sin omverden – herunder at være bevidst om de blinde vinkler, uhensigtsmæssigheder og ensidigheder, som enhver livsstil medfører.

I en global verden med konstante forandringer er handlekraft, evnen til at skabe relationer, forståelse for forskellige kulturelle normer og evnen til at bringe sin faglighed i spil i forhold til globale udfordringer vigtige egenskaber. På FG arbejder vi med den globale dannelse ud fra oversigten nedenfor.

Oversigten skal forstås sådan, at den globale dannelse står på et fundament af interkulturel dannelse og global faglighed (HJÆLP MIG VIDERE HER).

Du kan klikke dig videre ind på de forskellige kompetencer ved at følge de grønne links.