Fagene i verden

Undersøge og stille spørgsmål


De 3 S'er

Når du skal bevæge dig far synes til at vide/mene, er det en god idé at være bevidst om at arbejde efter de 3 S'er:

     Styret

     Struktureret

     Systematisk

At synes, at vide, at mene...

Når du undersøger en sag og ytrer dig om denne, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på at synes, at vide og at mene noget.

At synes noget er en subjektiv vurdering, og kan ikke bruges til at argumentere for noget - fx:  

"Jeg synes XX er verdens dygtigste håndboldspiller"

At vide noget bygger på faglig information, som har været igennem en behandling - fx:

"Jeg ved at XX flere gange har været topscorer i håndboldens Champions League"

Når du mener noget, skal du være i stand til at argumentere for dette, ud fra din viden - fx:

"Jeg mener, at XX må være verdens dygtigste håndboldspiller, fordi han flere gange end nogen anden håndboldspiller har været topscorer i håndboldens Champions League"

Styret

At arbejde styret betyder at have en klar ramme og et klart mål for sit arbejde. Det er derfor vigtigt at være helt klar over, hvad det er man vil med sin undersøgelse.

Af arbejde styret er et godt grundlag for også at arbejde struktureret og systematisk.

Struktureret og Systematisk

At arbejde struktureret betyder at have en klar plan for, hvordan man griber arbejdet an. Denne plan kan være en, man selv (i samarbejde med sin lærer/vejleder) designer specifikt til denne opgave, eller den kan tage udgangspunkt i faste systematiske modeller, hvor du systematisk gør det samme hver gang du arbejder med dem.

Det kan fx være en fordel at have standardiserede spørgemodeller, når du skal afgrænse og fokusere et emne (se links til højre).

Hvis du arbejder efter de 3 S'er, er du allerede godt på vej mod at arbejde med fagenes metoder.