Videnskabelige begreber, metoder, teorier og empiri

Når du skal arbejde akademisk undersøgende, kan du ikke undgå undervejs i din proces at støde på videnskabelige begreber, metoder, teorier og empiri. Definitioner på disse findes her:
I SRP og andre lignende projekter, hvor du skal reflektere over din metodiske fremgangsmåde, vil nedenstående videnskabelige begrebspar kunne bruges til at tydeliggøre de mere overordnede videnskabsteoretiske overvejelser, du også skal gøre dig.