Lære sammen

Evaluering

Undervejs i din uddannelse møder du mange forskellige evalueringer af dit arbejde – både det enkelte produkt og dit generelle standpunkt i fagene.


Fremad eller bagud?

Overordnet set skelner dine lærere imellem to forskellige måder at evaluere:

Evalueringerne bør imidlertid altid anvendes fremadrettet – uanset om der er tale om formativ feedback, summativ vurdering eller en karakter. Det er altid meningen, at du skal bruge den evaluering, du får til at blive klogere på, hvor du står, men også på hvordan du rykker dig. Dette sker i konstruktiv dialog med dine lærere.

Derfor er det heller ikke altid dine lærere retter/kommenterer alle fejl i dine afleveringer eller påtaler alt, der kan forbedres. I mange fag fokuserer de derimod rettelser/kommentarer mod det, du skal lære denne gang.

Se iøvrigt også metrostoppet om feedback.


Standpunktskarakterer

Standpunktskarakterer, du modtager undervejs, kan du også bruge fredadrettet. De viser dig, hvilket niveau din lærer vurderer, du er på lige nu. Den afsluttende årskarakter er en summativ standpunktskarakter.

Perioden mellem standpunktskaraktererne er karakterfri – dog kan der gives karakterer i forbindelse med prøver – herunder terminsprøver og fra januar frem mod en afsluttende årskarakter.

I 1g gives to standpunktskarakterer: En karakter i februar/marts og en årskarakter. Perioden frem til 1. standpunktskarakter i februar/marts er karakterfri. Der gives en afsluttende AP- og NV-prøvekarakter for de interne prøver

I 2g og 3g gives tre standpunktskarakterer: En karakter i november, en karakter i februar/marts og en årskarakter

Ved at følge linket til højre kan du se, hvad de enkelte karakterer står for.

Formativ evaluering, der er kommentarer rettet fremad mod næste gang du skal yde noget lignende

Summativ evaluering, der er der er en bedømmelse at det, du allerede har præsteret.