Lære sammen

Samskrivning

Samskrivning handler om at samarbejde om (dele af) en skriveproces. Det kan være en kort seance i en 'almindelig' undervisningstime, men det kan også være i arbejdet med en større skriftlig opgave. Samskrivning handler ikke kun om fælles tekstproduktion, men også om fælles før- og efterskrivning samt feedback forskellige steder i skriveprocessen.

Nedenfor kan du se en model, der viser de forskellige delprocesser i samskrivning. En samskrivning behøver ikke altid involvere alle delprocesserne.


SamskrivningsmodellenKlik på modellen for at få en kort beskrivelse af de enkelte dele.


At arbejde med samskrivning er noget, du skal lære – og det tager noget tid. Det er en del af ideen bag samskrivning, at du  kommer i dialog med dine kammerater om skrivningen.

Det ses tydeligt i modellen, at peer-to-peer er et centralt element i samskrivning. Læse mere om peer-to-peer i metrostoppet om feedback.


Proces eller produkt — hvad er vigtigst?

Du må ikke lade produktet stjæle fokus fra dialogen i samskrivningsprocessen...

Når du skriver, er det altid med det formål, at du skal lære noget af det. Dette gør sig særligt gældende, når der er tale om samskrivning. Her er det skriveprocessen og dialogen omkring denne, der er i fokus. Der er naturligvis altid et produkt i spil, men det vigtigste er de erfaringer, du får ud af dialogen om udformningen af dette produkt.


Mest til underviserne