Lære sammen

SUS 1  "FG Gymnasieklar"Til lærerne

Studieudviklingssamtale 1 sætter fokus på dine studiekompetencer, og formålet med samtalen er at skabe et overblik over dine styrker og mulige udfordringer i forhold til

  - Computer skills

  - Deltagelse og medansvar

  - Lektie- og notatteknik


I samtalen taler I om din overgang fra grundskolen til gymnasiet - hvad plejer du at være dygtig til, og hvordan fungerer du her på skolen? Er der opstået nye udfordringer?

I samtalen kan I drøfte strategier for, hvordan du kan sætte dine færdigheder og kompetencer i spil i undervisningen.


Som forberedelse til SUS 1 skal du sætte dig ind i og reflektere over FG Gymnasieklar.