Opgaver

SP1


Formål

Studieprojekt 1 (SP1) er første gang, du stifter bekendtskab med fagligt samspil, hvor to fag bruges til at undersøge og løse et fagligt problem. Derfor introduceres du også for formålet med de faglige samspli i projekterne og opgaverne på den violette linje, hvor de enkelte forløb bidrager til at lære dig det, du skal kunne i studieretningsprojektet (SRP) i 3G.

I SP1 fordyber du dig i et centralt emne inden for din studieretning, der kan tage afsæt i ét at FNs 17 verdensmål. Projektet udarbejdes i et fagligt samspil mellem to fag, hvoraf mindst det ene er et studieretningsfag.


Produkt

Proces

Evaluering

Mest til lærerne (men eleverne må gerne kigge med)Et eksempel på en SP1-opgave

Her findes et eksempel på en SP1-opgave (med matematik og samfundsfag).

Her findes kommentarer til eksempelopgaven.