Opgaver

SP2


Formål

I SP 2 skal du arbejde med fake news (falske nyheder) i fagene dansk og filosofi. En falsk nyhed er en løgnehistorie camoufleret som en nyhedshistorie.

Men hvad betyder det, at en nyhed er falsk? Det undersøger vi i forløbet ved fx at se på, hvad der karakteriserer nyhedsjounalistik og falske nyheder. Du lærer også, hvad videnskabelig tænkning er, og du skal reflektere over spørgsmål som fx: Hvorfor har vi videnskab? Findes der sikker viden? Hvordan udvikler videnskab sig? Når du forstår, hvad god videnskab er, har du bedre mulighed for at gennemskue falske nyheder i en altid foranderlig medievirkelighed.

Helt konkret kan du arbejde med en problemstilling, der tager udgangspunkt i et af FNs verdensmål.


Produkt

Proces

Evaluering

Mest til lærerne (men eleverne må gerne kigge med)