Opgaver

SP3

Formål

I SP2 arbejdede I med fake news og med at skærpe jeres kritiske og videnskabelige tilgang til fag og materialer. I SP3 skal I igen arbejde med to fag om at løse en problemstilling. Denne gang skal I arbejde innovativt, og derfor indgår der også et fagligt samarbejde med en partner uden for skolen.

Den eksterne samarbejdspartner og jeres lærere præsenterer et problem, der er både relevant og aktuelt for dem og os at finde løsninger på. Jeres gruppe skal ved hjælp af jeres fag bearbejde denne problemstilling og udarbejde ét løsningsforslag, som I ved projektets afslutning præsenterer for samarbejdspartneren og jeres lærere. Afsluttende får I feedback på jeres arbejde, og projektet evalueres i sin helhed af alle deltagende parter.


Produkt

Proces

Evaluering

Mest til lærerne (men eleverne må gerne kigge med)