Skrive

Afsnit og struktur

Afsnit

Når du skal skrive, er det vigtigt, at du tænker i afsnit. Hermed viser du din læser, hvordan din tekst indholdsmæssigt hænger sammen. Hvert afsnit omhandler et delelement af tekstens helhed.

Hvis du vil kontrollere, om din tekst er opbygget i gode afsnit, kan du prøve, om du kan sammenfatte indholdet i hvert afsnit i korte sætninger eller overskrifter.


Når du skriver et afsnit, kan det være en god idé at tænke på, at afsnit ofte indeholder tre forskellige dele


   1. Kernesætning. I denne sætning står det, du vil nå frem til med dit afsnit  

   2. Uddybning. Her uddyber du din pointe fra kernesætningen ved fx at eksemplificere.

   3. Delkonklusion. Her sammenfatter du afsnittets indhold.


Bemærk at tankegangen minder meget om PEEL-modellen.


Du kan med fordel enten i starten eller slutningen af afsnittet skrive en sætning, der binder afsnittet sammen med de andre afsnit.


Sammenhæng

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du binder de enkelte sætninger i afsnittet sammen. Forskellige forbinderord gør noget forskelligt for sætningernes indbyrdes forhold.


Den røde tråd gennem teksten

Hvis du skal skrive en sammenhængende tekst, er det vigtigt, at du skaber en rød tråd fra afsnit til afsnit og fra start til slut i teksten. Det betyder, at du skal stille afsnittene i den rigtige rækkefølge og forbinde dem med hinanden. Figuren til venstre illustrerer en del af princippet.


Inspiration

En god måde at blive bedre til at skabe sammenhæng mellem de enkelte afsnit er at arbejde med at skrive 5-punktstekster. En 5-punktstekst er ikke en eksamensgenre, men netop en måde at træne den røde tråd fra afsnit til afsnit, der kræves i en lang række opgaver.

At skrive en 5-punktstekst er desuden en god metode til at få produceret noget tekst, hvis du er gået i stå med at skrive. Det virker imidlertid kun, hvis du allerede ved noget om emnet du skal skrive om.

5-punktsteksten er inspireret af Karl Henrik Flyum: En praktisk innføring i femavsnittsmetoden for fagskriving.