Skrive

Grammatik

Hvordan skriver du sætninger, der siger det, du mener? Til det formål kan det være en fordel at have en grammatisk grundviden. Det er fx ikke ligegyldigt, om du sætter kommaer og punkttummer korrekt. Det kan have stor betydning for, hvor forståeligt det, du skriver, er. Med din tegnsætning viser du nemlig din læser, hvordan det enkelte afsnits dele hænger sammen. Derfor er der ikke kun i sprogfagene og dansk, at en viden om sætningsopbygning er brugbar. Den skal du faktisk bruge hver gang, du skal skrive en sammenhængende tekst.

Lad dig ikke skræmme af de mange fremmedord...

- Hoved- og ledsætninger

- Konjunktioner

- Sætningsled

- Kommaregler med sætningsanalyse

- Kommahuskeregler

- Flere kommaregler


Sproglig stil

Den måde, du vælger at udtrykke dig på, har stor indflydelse på, hvor godt du kommer igennem til din læser. De skal vælge din stil med med omhu, så den passer til kommunikationssituationen.

Her kan du klikke videre til eksempler på nogle af de stilistiske muligheder.

- Passiv / aktiv

- Nominalstil / verbalstil

- Forvægt / bagvægt

- Forbinderord

- Punktopstilling / sammenhængende tekst