Skrive

Husk at være påpasselig, når du:

- refererer eller opsummerer

- parafraserer (fx omskriver længere undersøgelser, taler mv.)

- citerer (gengiver andres udsagn og påstande)

- oversætter

- illustrerer (bruger billeder, tabeller og/eller figurer)

Hvornår skal du ikke bruge henvisninger?

- Når du bygger på egen viden, egne undersøgelser og/eller egne resultater

- Når du bruger almen viden*

* Almen viden er det. man kan forvente, at dine ligestillede (fx dine klassekammerater) allerede ved. Er du i tvivl, så sæt hellere en henvisning for meget end én for lidt.

Plagiat

Har du styr på reglerne for plagiat?

Det er de færreste, der ønsker at snyde i skriftlige opgaver. Men man kan godt – helt uden at ville det – komme til at lave plagiat alligevel. Det er vigtigt at følge de akademiske spilleregler, når du gengiver væsentlig viden fra andre, så du ikke kommer til at lave plagiat.

Hvis du klikker på overskrifterne nedenfor, kan du læse mere om, hvad der er plagiat, og hvordan du undgår det.


Sådan undgår du plagiat

Eksempel på plagiat

Ureflekteret tekst


Du finder også nogle vigtige huskeregler her: