Skrive

Resume

Dit skriftlige produkt i forbindelse med SP4 og SRP skal indeholde et resume på dansk.

Et resume er en kort og relevant sammenfatning, der skal give modtageren et hurtigt overblik over opgavebesvarelsens indhold. Det indholder en præsentation af projektets problemstilling og de væsentligste resultater og konklusioner. Det kan også være en god idé at nævne de anvendte metoder.

Resumeet placeres før indholdsfortegnelsen og er derfor det første indtryk, modtageren får af din besvarelse.

Sproglige tips

- Skriv kort, præcist og sammenhængende.

- Skriv som udgangspunkt i nutid. Slå over i andre tider, når det er nødvendigt.

- Skriv objektivt (undgå de personlige stedord jeg, vi, man o.lign.)

- Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve opgaven.


Eksempler

Et resume

...fylder typisk 10-20 linjer

...skrives i ét afsnit

...indeholder hverken citater eller kildehenvisninger