Almen sprogforståelse (AP)

AP udgør som en del af grundforløbet et fælles grundlag for sprogfagene og dansk i gymnasiet. AP har to fokuspunkter: sproglig bevidsthed og sproglig analyse.

I AP arbejder du med sprog ud fra to tilgange: grammatik og kommunikation. De sproglige kundskaber du opnår her, skal du bruge i fagene i dit videre gymnasieforløb.

I AP bliver du desuden introduceret til de sproglige studieretninger og bliver opmærksom på, hvorfor det er vigtigt at kunne sprog.

AP afsluttes med en skriftlig prøve. Karakteren for prøven, tæller med på eksamensbeviset med vægten 0,25.Fagene